La Vertical Montserrat és una iniciativa solidària dels Bombers de la Generalitat que s’emmarca dins del projecte solidari Bombers amb Causa.

El calendari solidari Bombers amb causa va néixer l’any 2011 fruit de la iniciativa de tres voluntaris del cos de Bombers de la Generalitat, que tenien un objectiu clar: aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. Per això van contactar amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu i junts, amb la complicitat dels diferents parcs de bombers, van engegar aquest projecte.

Els fons recaptats han permès crear la beca d’investigació Bombers amb causa, que s’atorga per concurs entre els investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu, sota un jurat d’experts científics interns i externs a la institució.

Objectius: finançar ajuts per a la contractació de personal i material fungible per a la realització d’un projecte de recerca dirigit per investigadors de les línies de recerca consolidades de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Característiques: s’ofereix un contracte laboral a jornada completa amb la Fundació Sant Joan de Déu amb un salari de 30.000 €/any cost empresa més un import per a altres despeses si se supera aquesta xifra. Són recerques de 3 anys de durada.

Actualment estem finançant la investigació del grup de recerca del Dr. Ángel Montero Carcaboso sobre els tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic (DIPG). En la web de Bombers amb causa pots consultar aquesta i les altres beques de recerca atorgades.

A més, el 2018 es va incorporar, per primera vegada, a la infància en risc d’exclusió social finançant també dos projectes:

– Projecte Espai Famílies del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El projecte pretén crear un espai de suport a nenes i nens amb el pare o la mare ingressat per un problema de salut mental. L’experiència demostra que aquest suport és necessari per acompanyar-los amb l’estrès que això els suposa i evitar o reduir els problemes emocionals o de conducta: problemes de la son, disminució en el rendiment escolar, dificultats socials o reaccions d’ansietat.

– Projecte Respir CSMIJ de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. El projecte dona suport als infants i joves amb trastorns mentals greus i/o situació de vulnerabilitat, atesos a l’àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil i a les seves famílies. Els diners es destinaran a finançar estades d’estiu, Nadal, Setmana Santa i altres activitats de lleure, programes d’estimulació musical i d’activitat física regular que milloren la seva qualitat de vida, produint un benestar físic i mental.

En el 2019 s’han finançat els següents:

– Activitats de lleure i d’estimulació musical del projecte Respir CSMIJ.

– Teràpia amb gossos ‘Somriu sóc el teu amic’ de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Activitat física de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida per a infants amb trastorns mentals greus.

Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts de la Fundació Bayt Al-Thaqafa (organització coparticipada per Sant Joan de Déu).

En el 2020 hem donat continuïtat a projectes socials que ja estaven en marxa i nous que s’han adaptat a la realitat actual de la crisi de la COVID-19:

– Atenció de les primeres necessitats d’alimentació i higiene d’infants en risc d’exclusió que pertanyen a famíies de la Xarxa de Salut Mental i amb pocs recursos econòmics ateses al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

– Adequació de les aules d’educació per a nens i nenes de famílies refugiades allotjades a la Llar Manresa de la Fundació Germà Tomàs Canet per facilitar la seva inclusió social i fer menys estressant el confinament.

També s’ha finançat un projecte conjunt de l’Hospital Sant Joan de Déu amb la Fundació SJD d’Atenció a la Dependència anomenat A peu de llit’, que dona suport domiciliari a infants al final de la vida o que pateixen una malaltia crònica.


Els projectes als que hem donat continuïtat aquest 2020 són:

– Projecte Respir CSMIJ de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. El projecte dona suport als infants i joves amb trastorns mentals greus i/o situació de vulnerabilitat, atesos a l’àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil i a les seves famílies. Els diners es destinaran a finançar estades d’estiu, Nadal, Setmana Santa i altres activitats de lleure, programes d’estimulació musical i d’activitat física regular que milloren la seva qualitat de vida, produint un benestar físic i mental

– Projecte ‘Musicoteràpia’ de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Es tracta d’un projecte de teràpia complementària mitjançant l’estimulació musical com a eina que garanteix un millor desenvolupament de la salut mental dels infants ingressats a l’Hospital de Dia

– Projecte ‘Activitat física amb infants amb problemes de salut mental’ de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Es tracta de facilitar-los el coneixement de diferents esports i la seva pràctica a través de l’acondicionament d’espais i material. L’esport és molt eficaç en el tractament de la patologia mental, ja que minimitzen els símptomes com la depressió, augmentar l’autoestima, perfeccionar les habilitats socials i personals.

– Programa ‘Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts’ de la Fundació Bayt Al-Thaqafa (participada per Sant Joan de Déu) al seu centre de Ciutat Vella, Barcelona. El projecte té com objectiu acompanyar socioeducativament a infants en risc d’exclusió social d’origen migrant i propiciar processos de treball per afavorir la integració dels i de les menors migrants en els centres educatius i el seu entorn. Es fan classes de reforç en diferents matèries, reforç de llengua catalana i castellana, reforç en noves tecnologies i també, es fan sortides culturals i d’oci i casal infantil per fomentar les relacions interculturals.