EDICIÓ 2021 – *El present reglament queda supeditat al protocol d’actuació contra la Covid-19 dissenyat per l’organització, segons les mesures sanitàries que hi hagi en el moment de la cursa.

(a actualitzar properament amb el de l’edició del 2022)

1. Cursa

La Vertical Montserrat tindrà lloc el dissabte 5 de juny de 2021 (edició 2020).

És una cursa on el corredor ha de pujar per les escales de servei dels funiculars de Montserrat, des de l’estació inferior del funicular de la Santa Cova fins a l’estació superior del funicular de Sant Joan, amb un tram d’enllaç sense escales entre els dos funiculars.

La cursa té un total de 2.180 esglaons, amb un desnivell de 388 metres i un recorregut de 1.000 metres.
Els corredors sortiran individualment, seguint l’ordre establert per l’organització.
El primer corredor sortirà de l’estació inferior del funicular de la Santa Cova a les 9.00 h del matí.

2. Participants

Podran participar tots els esportistes majors de 18 anys, fins a un màxim de 120 corredors, distribuïts de la següent manera:

 • 95 participants OPEN.
  Esportistes majors de 18 anys.
 • 25 participants BOMBERS.
  Bombers professionals o voluntaris equipats amb l’equip d’intervenció. L’equip està compost per: jaqueta i pantaló d’intervenció, botes, guants, casc F1 i equip de respiració autònom sense màscara.
 • SOM UN EQUIP.
  Dirigida a empreses, clubs esportius i altres organitzacions que participin amb un corredor/a que les representi i un repte mínim de 500 €.
 • INCLUSIVA.
  Persones amb discapacitat visual física o intel·lectual, acreditada.

  • Visual: Categories B1 i B2, segons el sistema de classificació de l’IBSA (Federació Internacional d’Esports per a Cecs).
  • Física: Segons normativa de la FEDDF.
  • Intel·lectual: Segons normativa de la FEDDI.

3. Categories

 • Categoria open masculina i femenina
 • Categoria inclusiva masculina i femenina
 • Categoria bombers masculina i femenina

4. Inscripcions

Les inscripcions Open i Bombers estan tancades en ser l’edició ajornada del 2020.

Es podran fer a través de la web www.verticalmontserrat.org

El preu de la inscripció de les categories open i bombers és de 30 euros.

La categoria INCLUSIVA i la modalitat SOM UN EQUIP es poden fer a través del correu electrònic verticalmontserrat@gencat.cat

La modalitat de participació Som Un Equip està dirigida a empreses, clubs esportius i altres organitzacions que participin amb un corredor/a que les representi i un repte mínim de 500 €.

Una vegada inscrit, si el corredor no pot participar pel motiu que sigui, no se li tornarà l’import de la inscripció.

La inscripció dóna dret a:

 • Participar en la cursa Vertical Montserrat.
 • Dorsal personalitzat, xip i classificació.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Avituallament líquid a la meitat de la cursa.
 • Avituallament al final del recorregut.
 • Bossa del corredor.
 • Diploma de participació.

5. Puntuable

La Vertical Montserrat és puntuable per la Towerrunning Tour 2021.

6. Dorsal i cronometratge

El xip va integrat al dorsal i no s’ha de retornar al finalitzar la cursa. S’ha de col·locar tal com s’especifica a les instruccions i ha de ser visible durant tot el recorregut. No es pot trencar, modificar ni esborrar. Cada corredor és responsable del bon funcionament del seu xip.

El dorsal dóna dret a l’avituallament final.
Els punts de cronometratge seran a l’inici i al final de la cursa.
L’hora màxima per acabar la cursa serà a les 11.15 h del matí.

7. Servei de guarda roba i massatge post competició

Els participants podran deixar les seves pertinences a partir de les 7.30 h del matí i les podran recollir fins a les 12.00 h del matí del mateix dia de la cursa.

El guarda roba, està situat a la plaça Santa Maria, al mateix punt on s’entreguen els dorsals.
Només podrà recollir les pertinences el mateix corredor amb l’acreditació del dorsal.
A l’arribada hi haurà servei de massatge post competició per tots els corredors.

8. Assistència sanitària i seguretat

Els equips d’emergència estaran distribuïts al llarg de tot el recorregut. Hi haurà una ambulància al tram d’enllaç (plaça del Monestir) i un vehicle d’intervenció ràpida a l’arribada. El personal sanitari podrà deixar fora a qualsevol corredor que consideri que no és apte per a començar o continuar la cursa. Els equips d’emergència tenen la potestat d’evacuar a les persones accidentades de la manera que considerin més adient. Qualsevol corredor que sigui atès pel personal sanitari se sotmet a la seva autoritat i accepta les seves decisions.

9. Abandonament

Qualsevol participant que vulgui abandonar la cursa ho ha de comunicar als equips d’emergència que hi ha al llarg del recorregut o a l’organització i seguir les seves indicacions per sortir del punt on es troba.

10. Sancions

Durant la cursa està totalment prohibit tenir contacte físic amb qualsevol altre corredor.

El corredor que sigui avançat, s’ha d’apartar a l’esquerra, on hi ha la barana, i ha de deixar pas al corredor que ve per darrere, que l’avançarà per la dreta.

El jurat de la cursa pot desqualificar a un corredor per qualsevol de les infraccions que es detallen a continuació:

 • Ús incorrecte del dorsal o córrer sense dorsal.
 • Ús incorrecte del xip.
 • No assistir a un participant amb dificultats.
 • Utilització durant la cursa de càmera de fotos/vídeo, telèfons, motxilles o bastons per caminar, excepte si estan autoritzats per l’organització.
 • No tenir una actitud esportiva.
 • Llençar qualsevol mena de brossa en els llocs no habilitats.
 • No fer el recorregut senyalitzat.
 • No seguir les instruccions del personal de l’organització i/o controladors.
 • No respectar els béns immobles del recorregut.

L’incompliment d’aquestes regles es notificarà al control de cursa, que imposarà la sanció que correspongui o bé la desqualificació.

L’exhibició de marques o patrocinadors fora de la zona on transcorre la cursa està prohibida, el corredor és el responsable de complir aquesta norma. Si algun corredor la incompleix, serà desqualificat i no podrà participar en futures edicions de la Vertical Montserrat.

Qualsevol corredor que durant la cursa no faci cas a les normes d’aquest reglament serà desqualificat immediatament sense cap possibilitat d’apel·lació.

11. Medi Ambient

La cursa transcorre dins el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Serà obligació de tots els corredors respectar l’entorn, no embrutar-lo ni malmetre la flora ni la fauna.

Per evitar la caiguda d’objectes durant el recorregut de la cursa, l’organització prohibeix l’ús de telèfons, càmeres, bastons, motxilles i qualsevol objecte o accessori que no sigui imprescindible per poder realitzar la cursa, excepte que estiguin autoritzats per l’organització.

12. Reclamacions

Les reclamacions s’han de fer per escrit dins els 20 minuts posteriors a la publicació dels resultats provisionals.

13. Jurat

El jurat té la potestat d’actuar en els incompliments del present reglament i en els possibles conflictes que es puguin produir durant l’esdeveniment.

Les decisions que es prenguin seran definitives.

El jurat està compost per:

 • Director esportiu.
 • Responsable de seguretat.
 • Responsable del servei mèdic i sanitari.
 • Responsable logístic.

14. Modificacions o cancel·lació de la cursa

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol terme d’aquest reglament sense previ avís. En cas que la climatologia sigui molt desfavorable i per raons de seguretat, l’organització es reserva el dret de suspendre i/o aturar o posposar la cursa unes hores. En el cas de qualsevol incident que es pugui produir durant la cursa, l’organització prendrà la decisió d’aturar la cursa i informar a tots els participants.

La cancel·lació o modificació de l’horari de la cursa no implica el reemborsament de la inscripció.

15. Premis

 • Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de la categoria open.
 • Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de la categoria inclusiva.
 • Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de la categoria bombers.
 • Trofeu a l’equip que hagi aconseguit el repte més gran.

16. Lliurament de premis

L’acte tindrà lloc a les 12 del migdia, a la plaça Santa Maria de Montserrat.

17. Responsabilitat

L’organització disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil durant la realització de la cursa. Tots els corredors que participen en la Vertical Montserrat declaren haver-se sotmès a un reconeixement mèdic i que no pateixen cap malaltia que impedeixi prendre part en la cursa. Qualsevol corredor que tingui algun problema mèdic que requereixi atencions especials, ho haurà de fer constar al revers del dorsal i en l’apartat d’observacions en formalitzar la inscripció. El corredor és l’únic responsable en cas d’accident o negligència, així com de les seves pertinences. L’organització declina tota responsabilitat dels perjudicis que es puguin causar els participants a si mateixos i a tercers.

18. Drets d’imatge

Amb la participació en la Vertical Montserrat, cada participant accepta i autoritza a l’organització a la gravació total o parcial de la seva participació en la cursa, dóna el seu consentiment perquè es puguin utilitzar les imatges per a la difusió i promoció de la cursa i cedeix tots els drets d’explotació comercial i publicitària sense dret a rebre cap classe de compensació. També accepta que el seu nom, número de dorsal i temps de la cursa, es publiqui en els llocs habilitats per l’organització, com en pàgines web i xarxes socials.

19. Protecció de dades personals

Les dades que els corredors han proporcionat a l’organització estan subjectes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). D’acord amb aquesta legislació, l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, i cancel·lació parcial o total de les seves dades personals, mitjançant un escrit adreçat a l’organització.

20. Acceptació del reglament

Tots els participants, pel sol fet d’inscriure’s, confirmen que han llegit, entenen i accepten el present reglament.

Reglament Vertical Montserrat 2021 (descarrega’l en PDF)