Una setmana abans de la cursa es publicaran els horaris de sortida de cada corredor